top of page

Nabídka třídních konzultací

Vážení rodiče,


jelikož se nám blíží pololetí školního roku, rádi bychom Vám v zájmu dobré spolupráce a podpory harmonického vývoje Vašich dětí, nabídli možnost krátkých konzultací ohledně výchovně vzdělávacích výsledků.

Zejména u dětí předškolních se můžete poradit s třídními učitelkami nad otázkami školní zralosti a připravenosti Vašeho dítěte pro nástup do základní školy, popř. jak postupovat, pokud zvažujete odklad školní docházky.


Máte-li zájem o konzultaci, prosíme, zapište se do seznamu k termínu, který Vám vyhovuje. Každá konzultace bude trvat cca 10minut. Rozpisy pro jednotlivé třídy budou paní učitelky postupně vyvěšovat na nástěnku na hlavní chodbě. Třída Světlušek bude mít rozpis umístěn na nástěnce v šatně.


Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání,

paní učitelky.

Comentários


bottom of page