top of page

O nás

IMG_1117.JPG

Mateřská škola Smiřice zahájila svůj provoz 19. 8. roku 1967. Od 1. 1. 2003 je škola právním subjektem – příspěvkovou organizací, zřízenou usnesením Zastupitelstva města Smiřice, s přiděleným identifikačním číslem 750 07 851. Kapacita školy je stanovena na 99 dětí a 115 stravujících se ve školní jídelně.

Provoz školy probíhá od 6.30 do 16.30 hodin. Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla ve věku od tří let, popř. i děti dvouleté. Předškolní docházku děti zakončují v šesti letech a děti s odkladem školní docházky pak v sedmi letech.
Budova mateřské školy je umístěna na dobře přístupném místě v klidné části města. Školu obklopuje velká zahrada s průlezkami, pískovišti a dalším tělovýchovným nářadím. Na zahradě byla zřízena učebna pod širým nebem - zahradní altán, který poskytuje útočiště dětem v případě méně příznivého počasí. Prostředí dotváří keře a stromy. Přímo před budovou je zřízeno parkoviště. Okolí mateřské školy skýtá možnost vycházek do přírody, např. do zámeckého parku a bio centra Obora, ale i na nedaleké školní hřiště. Tyto možnosti poskytují dětem naplnění poznávacích, relaxačních i pohybových aktivit.
Hlavní budovu školy propojuje spojovací chodba s kuchyní. V hlavní budově jsou čtyři třídy a šatny.  Ve vedlejší budově je od školního roku 2021/22 v provozu třída pro nejmladší děti a i tato třída má k dispozici svou zahradu. Ve všech třídách lze nalézt prosvětlenou a prostornou hernu, přípravnu na vydávání jídla, sociální zařízení a místnost na ukládání lehátek a ložního prádla. Budova je dále vybavena prádelnou, kotelnou, která je v současné době napojena na kotelnu na sídlišti Generála Govorova. 
Výchovně vzdělávací činnost probíhá dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem Putování se Sluníčkem s platností od 1. 9. 2020. Na třídách se pracuje podle třídních vzdělávacích plánů členěných do týdenních témat, která zohledňují věkové i individuální zvláštnosti dětí.
 

bottom of page