top of page

Akce na měsíc duben


 • Plavecký výcvik pro přihlášené děti celkem 11 lekcí (pátky 9. 15 – 10. 00 hod.)

 • 4. 4. 2023 9.45 hodin - Maňáskové divadlo Ivany Lhotákové - Jaro s veverkou Zrzečkou

 • 5. 4. 2023 – výlet do Hradce Králové na Velikonoční jarmark Naše mateřská škola přijala pozvání SŠSOG Hradec Králové. Prosíme rodiče, aby přivedli své děti v tento den do školky nejdéle v 7. 45 hodin. Svačina proběhne již v 7. 45 hodin. Odjezd: od školky autobusem v 8. 30 hodin. S sebou: batůžek a nápoj v uzavíratelné lahvi. Program Velikonočního jarmarku: jízda na poníkovi, ukázka živých zvířátek, starých řemesel, prohlídka zahrady apod. Pro děti bude zajištěno od SŠSOG Hradec Králové občerstvení zdarma.

 • 6. 4. 2023 od 9. 30 hodin návštěva knihovny ve Smiřicích dětí ze třídy Motýlků.

 • 12. 4. 2023 návštěva knihovny v Jaroměři dětí ze třídy Včeliček, děti pojedou vlakem. Prosíme rodiče, aby děti ze třídy Včeliček přivedli do školky do 7. 45 hodin. S sebou – batůžek a nápoj v uzavíratelné lahvi.

 • 12. 4. 2023 od 9. 00 – 10. 00 hodin - Den otevřených dveří pro nové zájemce, kteří zvažují nástup do naší mateřské školy ve školním roce 2023/24

 • 17. 4. 2023 od 17. 00 hodin – Beseda pro rodiče - Jak připravit dítě na život Na základě našeho předchozího dotazníku, který jste nám vyplnili, jsme domluvili realizaci Besedy na vítězné téma. Jste všichni srdečně zváni.

Anotace besedy: Potřebujeme děti připravit na budoucnost, aniž víme, jaká bude. Pojďme společně uvažovat nad tím, co se vyplatí. Jak vyvážit vzdělávání s rozvojem dalších schopností a dovedností. Jak posilovat psychickou odolnost a rozvíjet osobnost našich dětí. Kde: ve třídě Berušek v přízemí hlavní budovy školy Cena: pro rodiče zdarma, náklady 7 200 Kč - hrazeny z dotace EU – Projekt Šablony JAK Krátce o lektorce Mgr. et Mgr. Pavle Koucké, která Vás besedou provede:

 • Lektorka provozuje soukromou psychologickou a psychoterapeutickou praxi v Praze, v minulosti byla konzultantkou Linky důvěry, nyní je konzultantkou azylového domu pro matky s dětmi a zabývá se i školením rodičů.

Další akce:

 • 18. 4. 2023 Hledání pokladu ke dni Země „Šipkovaná“dopolední program s procházkou do okolí;

 • 25. 4. 2023 - Čarodějnický rej -dopolední program pro děti plný soutěží a radovánek na školní zahradě.

Prosíme rodiče, v zájmu silnějšího prožitku a zvýšení atraktivity této akce, o zajištění čarodějnických kostýmů pro děti. Fantazii se meze nekladou.

V případě nepříznivého počasí budou akce Hledání pokladu či Čarodějnický rej přesunuty na jiný vhodný termín.

 • třída Motýlci se bude tento měsíc věnovat polytechnickému vzdělávání Malá technická univerzita - lekce Malý zpracovatel odpadů.

Commentaires


bottom of page