top of page

Úprava úplaty za školné a stravné

Aktualizováno: 6. 4. 2020

Vážení rodiče,

Z důvodu ochrany zdraví dětí před virovým onemocněním COVID-19 byl provoz mateřské školy přerušen od 18. 03. 2020 do odvolání.

Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem následovně:


Úplata za předškolním vzdělávání

1) za měsíc březen 2020 byla úplata za předškolní vzdělávání snížena poměrnou

částí na částku 168,- Kč (částka 132,- Kč bude odečtena z následující platby).

2) pokud bude provoz mateřské školy v následujících měsících:

a) zcela uzavřen (předškolní vzdělávání nebude poskytováno po celý měsíc),

budou zákonní zástupci dětí od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni

b) částečně uzavřen (předškolní vzdělávání bude poskytováno po část měsíce),

bude úplata za předškolní vzdělávání stanovena poměrnou částí


Úplata za stravné

Jelikož je zde předpoklad uzavření provozu na celý měsíc duben, úplata za stravné se rovněž v tomto měsíci vybírat nebude.


Bc. Pavlína Drabiková

ředitelka mateřské školy

Comments


bottom of page