top of page

Vyjádření mateřské školy k plánované stávce učitelů na den 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální situaci v českém školství, kde panuje značná nespokojenost zaměstnanců ve školství s postojem vlády k financování škol, se obracíme na Vás s vyjádřením naší mateřské školy.

Rozumíme obavám a sdílíme potřeby všech zaměstnanců škol z pohledu nedostatečného financování školství, které může ovlivnit kvalitu vzdělávání a zhoršení výchovně vzdělávacích podmínek pro rozvoj dětí. Nesouhlasíme se škrty v resortu školství a uznáváme oprávněnost stávky jako formy vyjádření nesouhlasu se současným stavem.

Přesto jsme se rozhodli, že se za naši mateřskou školu nezapojíme do celoplošné stávky plánované na 27. listopadu 2023. Důvodem našeho rozhodnutí je především závazek vůči rodičům, kteří očekávají zabezpečení péče a dohledu nad dětmi, které nám svěřily. Chápeme, že stávka je nástrojem, který má poukázat na problémy ve školství a respektujeme také právo našich zaměstnanců vyjádřit svůj nesouhlas. V den plánované stávky, tedy v pondělí 27. listopadu, bude na naší mateřské škole zajištěn běžný provoz. V případě, že se některý z našich zaměstnanců rozhodne připojit ke stávce, budeme mít zajištěno zastupování, aby nedošlo k přerušení provozu. Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup, který respektuje právo na protest, ale zároveň zabezpečí provoz mateřské školy. Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci.


Bc. Pavlína Drabiková

Comments


bottom of page