top of page

Vyúčtování veškerých plateb

(kulturní akce, školné, stravné)

Vyúčtování bude provedeno převodem na účet zákonného zástupce.


Akce

Děti se zúčastnily mnoha akcí, přesto zejména z důvodu přerušení provozu školy v měsíci březen až květen, nebyly dočerpány Vaše vklady v hodnotě 1000,- Kč. Veškerá účast na akcích byla u dětí v průběhu roku evidována.

Nedočerpané zůstatky Vám budou zaslány na Váš účet v měsíci červenec.

Evidence účasti dětí na akcích bude k nahlédnutí u ředitelky školy při obnovení provozu od srpna 2020.


Školné

U některých plateb (zejména trvalých příkazů) vznikly přeplatky za školné, které bylo poníženo během uzavření MŠ v období pandemie.

Tyto přeplatky za školní rok 2019/20 Vám budou v září vráceny na účet.


Stravné

O případných nedoplatcích stravného budete informováni osobně.

Srpnové platby

Platby v srpnu za školné (300 Kč) a stravné uhraďte na účet školy, prosím, nejdéle do 15. srpna. Jednotlivé platby budou opět zveřejněny začátkem měsíce srpna na našem webu a na nástěnce v chodbě školy.


Důležité - Žádáme rodiče o spolupráci a ohlídání si včasné úhrady. Nedodržování platebních termínů způsobuje administrativní komplikace.

Comments


bottom of page