top of page

Výzva pro rodiče dětí navštěvující Mateřskou školu, Smiřice

Ačkoliv se opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu osobní přítomnosti při vzdělávání nebo studiu výslovně netýká dětí v mateřských školách, vydalo ministerstvo zdravotnictví doporučení k omezení, popřípadě uzavření provozu mateřských škol.

Se zřizovatelem Města Smiřice byla situace ohledně problémů a rizik projednána. Z důvodu zajištění péče o děti pracujících rodičů budeme nadále v provozu.

Vzhledem k nastalé situaci proto apelujeme na rodiče, kteří si mohou dítě doma ponechat, aby tak učinili.

Velice děkuji za spolupráci, Bc. Pavlína Drabiková, ředitelka mateřské školy

Comments


bottom of page