top of page

Výběr stravné školné 3.třída březen 2020

Aktualizováno: 10. 3. 2020

Platby prosím posílejte na nové číslo účtu 030015-1085855319/0800

variabilní symbol den měsíc rok narození vzor (10102010)

zpráva pro příjemce jméno příjmení třída vzor (JAN NOVAK 3)

poř.č. stravné

1/3 240,-

2/3 836,-

3/3 522,-

4/3 836,-

5/3 576,-

6/3 644,-

7/3 798,-

8/3 798,-

9/3 588,-

10/3 828,-

11/3 494,-

12/3 600,-

13/3 840,-

14/3 798,-

15/3 722,-

16/3 882,-

17/3 882,-

18/3 608,-

19/3 608,-

20/3 526,-

21/3 304,-

22/3 836,-

23/3 646,-

24/3 684,-

25/3 402,-

26/3 456,-

27/3 798,-

28/3 456,-

bottom of page