top of page

Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci spojené s neuspokojivým vývojem koronavirové nákazy, Rada města Smiřice jednoznačně rozhodla v usnesení č. 37/2020 ze dne 16. 3. 2020 o uzavření Mateřské školy, Smiřice od středy 18. 3. 2020 do odvolání.


Pokud bude někdo z rodičů potřebovat vystavit žádost o ošetřování dítěte, obraťte se na ředitelku mateřské školy, nejlépe emailem na: matskola.smirice@seznam.cz, formulář o ošetřování bude zaslán zpět na Váš email.

Část A vyplní mateřská škola, část B vyplní žadatel a část C předáte svému zaměstnavateli.


Děkujeme za pochopení a těšíme se, až se opět ve zdraví shledáme.

Bc. Pavlína Drabiková


Usnesení číslo:

37/2020

Ze dne: 16.03.2020

Hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Splněním ke dni: neprodleně

pověřen/a/ Bc. Tuzar

Rada města Smiřice schvaluje uzavření Mateřské školy, Smiřice s účinností od 18. 3. 2020 do odvolání.


Commentaires


bottom of page