top of page

Stravné a školné na duben

Stravné na duben

Všem dětem se po dobu uzavření automaticky odhlašuje stravné.

Na měsíc duben není nutno hradit za stravné.


MŠMT připravuje z důvodu nepříznivé epidemiologické situace (onemocnění Covid) opatření, kdy Mateřské školy budou poskytovat pravděpodobně vzdělávání pouze dětem s povinnou předškolní docházkou, a to od 12. 4. 2021. Po vydání vládního rozhodnutí Vám pravidla provozu upřesním.


Ani rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou nemusí hradit za stravné na duben, jelikož zde mají přeplatky z minulého období, které pokryjí stravování v tomto měsíci.


Pokud máte zavedený trvalý příkaz, tak nevadí. Vaše platby jsou sledovány a budou Vám přeplatky vráceny při vyúčtování celého školního roku (v průběhu září 2021).


Školné na duben

Školné 300,-Kč hradit nemusíte. Pravděpodobně bude mateřská škola poskytovat vzdělávání pouze dětem s povinnou předškolní docházkou a rodiče těchto dětí za školné neplatí.


Opět platí, že kdo má zavedený trvalý příkaz, tak nevadí. Ke konci školního roku bude odpovídající částkou měsíční školné poníženo, popř. přeplatky Vám budou zaslány zpět na Vaše účty.

Děkujeme za pochopení a trpělivost a doufáme, že se situace bude vyvíjet dobře a ve zdraví se opět všichni brzy shledáme!

Bc. Pavlína Drabiková


Comments


bottom of page