top of page

Poděkování s ukončením školního roku


Vážení rodiče, milé děti,

ukončili jsme školní rok a tak mi dovolte na závěr vyjádřit několik slov a především poděkovat.

Ani letošní rok nebyl pro vzdělávání jednoduchý, potýkali jsme se s jistými omezeními, nemocností dětí, ale i zaměstnanců mateřské školy, což ovlivňovalo výrazně celý režim vzdělávání. Na začátku roku jsme si všichni plánovali a přáli si zažít obvyklý školní rok.


Při ohlédnutí za průběhem školního roku, však musím konstatovat, že to byl dobrý rok. S dětmi jsme zažili spoustu příjemných a radostných chvil, zadařilo se nám konečně uskutečnit spoustu akcí a hned několik výletů včetně absolvování plaveckého výcviku v Hradci Králové. Zapojili jsme se do polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita, děti plnily projekt Cvičíme se Sokolem, Markétinu dopravní výchovu a mnoho dalšího. Jsem velmi ráda, že dětem bylo umožněno prožívat téměř běžný školní rok.

První mé poděkování patří všem učitelkám i ostatním zaměstnancům školy, kteří sdílejí společnou vizi v duchu laskavého a vstřícného přístupu a pěstování zdravého klima na mateřské škole.

Mé druhé poděkování patří zřizovateli naší školy, který našim požadavkům a potřebám naslouchá. S podporou zřizovatele školy vytvoříme nově další již 5. třídu, a to z bývalého služebního bytu. Stavební úpravy budou probíhat během letních měsíců červenec, srpen. Můžeme tak vyhovět dalším malým uchazečům, kteří u zápisu nebyli přijati. Nyní mohou jejich maminky v klidu nastoupit do zaměstnání.

Největší dík však samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí. Cením si rovněž Vaší spolupráce a ochoty zapojit se do závěrečného dotazníkového šetření. Přijali jsme veliké množství vyplněných dotazníků, které nás z veliké části potěšili. Bylo tu i několik připomínek, ale i námětů, které zvážíme a budeme s nimi dále pracovat.

Velmi nás dojal přístup rodičů dětí ze třídy Motýlků, kteří nastupují v září do základní školy. Rodiče společně připravili s vynaložením nevídaného úsilí originální a především srdečné rozloučení. Nesmírně si toho ceníme a budeme na tyto neopakovatelné chvíle vzpomínat.

Závěrem bych ráda popřála všem našim dětem hezké prázdniny a Vám rodičům příjemnou letní dovolenou k načerpání nových sil. Bc. Pavlína Drabiková

תגובות


bottom of page