top of page

Oznámení o navýšení úplaty od 1. 9. 2023

Vážení rodiče,


z důvodu rostoucích cen a navyšování nákladů na provoz MŠ, jsme po důkladném zvážení se zřizovatelem mateřské školy přistoupili k navýšení úplaty ze 400 Kč na 600 Kč za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023.

Dne 18. 4. 2023 byla vydána nová směrnice O stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Smiřice, která je účinná od 1. 9. 2023. (na nástěnce v hlavní chodbě mateřské školy)


Stanovení výše úplaty


Výše základní částky je dle zákona stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na provoz.

V roce 2022 provozní neinvestiční náklady byly 1682 630,34. Při počtu 99 zapsaných dětí je výše celkových neinvestičních nákladů na dítě - 1416, 36 Kč.


Výše úplaty je pro školní rok 2023/24:

  • Je stanovena na 600,-Kč – jako základní částka pro celodenní docházku.

  • V případě uzavření MŠ po dobu celého měsíce (červenec), je výše úplaty za vzdělávání stanovena na 0 Kč.


Do konce školního roku 2022/23 plaťte stále 400 Kč.


Děkuji za spolupráci a pochopení,


Bc. Pavlína DrabikováCommentaires


bottom of page