top of page

Mimořádné opatření - KORONAVIRUS

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádná opatření.


Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, kteří následně rozhodnou o karanténě.


Mgr. Žaneta Morávková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje


Z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR nemohou být tyto děti bez dodržení výše uvedeného opatření příjaty do mateřské školy.


Bc. Pavlína Drabiková, ředitelka mateřské školy

Comments


bottom of page