top of page

Mimořádná opatření - pravidla

Aktualizováno: 12. 3. 2020

Na základě doporučení KHSHK s platností od 10. 3. 2020 do odvolání, vydává Mateřská škola, Smiřice tato preventivní opatření k předcházení rizik nákazy koronavirem.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR si osoby, které přicestovaly z Itálie, ponechávají své děti doma ve dvoutýdenní karanténě.

Podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách www.khshk.cz


Vážení rodiče,

z důvodu prevence a ochrany vašich dětí i zaměstnanců mateřské školy, prosíme, abyste věnovali mimořádnou pozornost zdravotnímu stavu dětí. Děti, které vykazují i mírné známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota) nedávejte do mateřské školy.

V případě zjištění těchto příznaků, bude dítě okamžitě izolováno a rodiče budou kontaktováni, aby si své dítě neprodleně vyzvedli.

Mateřská škola zajistí u dětí i personálu zvýšené dodržování hygienických pravidel po použití toalety a zejména důsledné dodržování hygieny rukou před konzumací potravin.

Při úklidu prostor školy se bude využívat dezinfekcí s plně virucidním účinkem (toaleta, podlahy, stoly apod.). Bude se častěji větrat.


Aktuální informace získáte ze stránek Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.cz a na webových stránkách www.khshk.cz . Zde se na titulní straně nacházejí veškeré aktuální informace, které jsou průběžně aktualizovány.


Ve Smiřicích dne 10. 3. 2020 Bc. Pavlína Drabiková


Comments


bottom of page