Logopedická prevence

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole probíhá každé pondělí a středu logopedická prevence pro děti pod vedením paní učitelky Edity Křivkové DiS..

Pondělí a středy v liché týdny – 12. 30 – 13. 00 hodin.

Pondělí a středy v sudé týdny – 15. 30 – 16. 00 hodin.

S rodiči dětí, u kterých bude logopedická prevence probíhat, se již paní učitelka domluvila.

Děkujeme, že přizpůsobíte časy odchodů dětí ze školky tak, aby se mohly děti logopedické prevence účastnit.

Bc. Pavlína Drabiková