top of page

Distanční výuka

Vážení rodiče,

od 1. 3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR uzavřeny všechny mateřské školy, realizujeme distanční výuku pro předškolní děti (děti v poslední roce před nástupem do základní školy).

Rodiče dětí jsou povinni nabídku distanční výuky využívat a konzultovat plnění s učitelkami, zejména pomocí nově zřízeného emailu: motylcismirice@seznam.cz.


Vzhledem k tomu, že bude MŠ uzavřena 3 týdny, doporučujeme splněné úkoly konzultovat po otevření MŠ s učitelkami ze třídy. Také je možné splněné úkoly vždy na konci týdne odeslat emailem (např. vyfocené), nebo donést se jménem do poštovní schránky, která je umístěna na vstupní brance MŠ.


Na webových stránkách školy v sekci Dokumenty ve spodním řádku naleznete především různé pracovní listy, dále několik typů, jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, sluch, jemnou motoriku atd.).

Zadání úloh samozřejmě mohou plnit i děti mladší ve chvílích, kdy nenavštěvují mateřskou školu, avšak toto vzdělávání není pro ně povinné.


POKUD NEMÁTE MOŽNOST TISKU, JE MOŽNÉ SI ZADANÉ ÚLOHY VYZVEDNOUT VYTISKNUTÉ V MŠ PO PŘEDCHOZÍ EMAILOVÉ DOMLUVĚ.


Děti s povinnou předškolní docházkou, které nebudou plnit úlohy a neodevzdají je, jsou rodiče povinni omluvit po návratu do MŠ do omluvného listu, s uvedením důvodu, proč se se distanční výuky nezúčastnily.


Děkujeme za spolupráci,


Bc. Pavlína Drabiková
Comments


bottom of page