top of page

Důležité informace pro školní rok 2022/23

Vážení rodiče,

informuji Vás o potřebách a změnách plateb pro nový školní rok. Jelikož všeobecně dochází ke zdražení, museli jsme přistoupit k navýšení plateb. Níže poskytuji stručný přehled.


Vybíráme: 3 balení papírových kapesníčků jako zásobu na celý rok. Odevzdávejte je učitelkám na třídě.


Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400 Kč měsíčně. Předškoláci mají vzdělávání bezúplatné.


Úplata za stravné se řídí dle věku dětí.

  • Záloha na stravné na měsíc u dětí 3 - 6 letých – 1 060,- Kč;

  • Záloha na stravné na měsíc u dětí 6 – 7 letých - 1 100,- Kč (děti s odkladem školní docházky).

Platbu za stravné a školné hraďte najednou (uveďte jméno dítěte a třídu):

  • Děti 3 – 5 leté – (1 060 + 400) 1 460,- Kč (stravné a školné)

Děti s povinnou předškolní docházkou:

  • Děti 5 leté 1060,- Kč (pouze stravné)

  • Děti 6 – 7 leté – 1 100,- Kč (pouze stravné) - děti s odkladem školní docházky


Pro platby školného a stravného je zřízen účet mateřské školy: 30015-1085855319/0800.


Platby provádějte převodem měsíčně vždy do 15. dne v daném měsíci.

Za měsíc červenec, kdy je škola uzavřena, se platba za stravné a školné nehradí.

Na konci školního roku proběhne vyúčtování plateb a přeplatky jsou v průběhu září odeslány zákonným zástupcům na jejich účty nebo převedeny na následující rok.


Platba zálohy na akce je 1 200 Kč na celý školní rok (stávající některé děti mají přeplatky z předešlého roku, výše upravené platby bude domluvena na rodičovské schůzce 8. září).


Pro platby záloh na akce využijte hlavní účet mateřské školy: 1085855319/0800.


Bude evidována skutečná účast dětí na akcích. Na konci školního roku bude vyúčtováno a přeplatky rodičům vráceny, popř. nedoplatky dovybrány. Tuto platbu lze zaslat na účet školy nejdéle do konce září.

Comments


bottom of page