top of page

Akce na měsíc listopad

Vážení rodiče a milé děti,


máme tu listopad a spolu s ním nabízíme nové akce:

  • 2. 11. 2021 – od 15.00 do 16. 30 hodin Dýňování na školní zahradě

– zážitkové odpoledne při žertovně strašidelném tvoření s dětmi a jejich rodiči.

V případě nevhodného počasí bude přesunuto na jiný den (nejlépe první vhodný, který následuje po plánovaném dni).

Vezměte s sebou:

✓dýni

✓nožík na vyřezávání, lžíci na vydlabání dýní a různý materiál na přízdobu (přírodní i jiný)

✓svíčku na baterii a odpadkový pytel

  • 13. 11. 2021Vítání občánků (vybrané děti ze třídy Motýlků přednesou pásmo básní v Erbovním sále v areálu smiřického zámku)

  • 16. 11. 2021 od 9. 00 hodin– Princezna Zpěvanka - MŠ navštíví Divadlo paní Jany Hruškové z České Skalice

  • Logopedická depistáž provedou odborníci ze SPC Hradec Králové u vybraných dětí předškolního věku.

  • 22. 11. 2021 od 9. 30 hodin – Kouzelné vánoční představení – Karel Kašpar- magická show

Comments


bottom of page